Основана навігація по сайту

 • Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про відкритість використання публічних коштів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414} Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної...

 • Закон України «Про звернення громадян»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219 № 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 № 2384-IV від 20.01.2005,...

 • Закон України «Про державну таємницю»

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну таємницю ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 3856-XII ( 3856-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 16, ст.94 } { В редакції Закону N 1079-XIV ( 1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428 } { Із...

 • Закон України «Про доступ до судових рішень».

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про доступ до судових рішень ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529...

 • Закон України «Про інформацію (нова редакція)»

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про інформацію ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 } { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 } { Із...

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР,...