Основана навігація по сайту

 • Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»

                                                             У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України { Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 } З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та керуючись частиною другою статті 102...

 • Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

                                                             У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю: 1. Кабінету...

 • Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про відкритість використання публічних коштів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414} Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної...

 • Закон України «Про звернення громадян»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219 № 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 № 2384-IV від 20.01.2005,...

 • Закон України «Про державну таємницю»

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну таємницю ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 3856-XII ( 3856-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 16, ст.94 } { В редакції Закону N 1079-XIV ( 1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428 } { Із...

 • Закон України «Про доступ до судових рішень».

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про доступ до судових рішень ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529...

 • Закон України «Про інформацію (нова редакція)»

                                                             З А К О Н У К Р А Ї Н И Про інформацію ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 } { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 } { Із...

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР,...

 • Що слід розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя

  Офіційне тлумачення положень частин другої та третьої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012 в аспекті таких питань: – Що слід розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя, зокрема, чи належить така інформація до конфіденційної інформації про особу? – Чи є збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу втручанням в...

 • Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації захист персональних даних та звернення громадян

  Проект вноситься народними депутатами України Сюмар В. П. Найєм Мустафа-Масі Лещенко С. А. Заліщук С. П. Соболєв Є. В. Гопко Г. М. Кривенко В. М.   Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації, захист персональних даних та звернення громадян”...