Основана навігація по сайту

  • Як визначається суспільний інтерес?

    Чи є запитувана інформація суспільно необхідною (становить суспільний інтерес) одне із ключових питань в процесі застосування трискладового тесту.

  • Співвідношення права на приватність і права на інформацію

    Гарантування Конституцією України кожному громадянину з одного боку права на інформацію (ст. 34), а з іншого – права на недоторканність приватного життя (ст. 32) вимагає пошуку балансу між приватними інтересами щодо збереження конфіденційності даних та суспільним інтересом щодо розкриття інформації.

  • Що слід розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя

    Офіційне тлумачення положень частин другої та третьої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012 в аспекті таких питань: – Що слід розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя, зокрема, чи належить така інформація до конфіденційної інформації про особу? – Чи є збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу втручанням в...