Основана навігація по сайту

Панель навігації в статті

Джерело
                                                    
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
         від 21 листопада 2011 р. N 1277 
                Київ 

      Питання системи обліку публічної інформації 
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
   1. Затвердити  Положення  про  систему  обліку публічної 
інформації, що додається. 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний 
строк забезпечити: 
   створення, функціонування та ведення системи обліку публічної 
інформації; 
   доступ до системи обліку публічної інформації. 
   3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити 
створення, функціонування та ведення системи обліку публічної 
інформації. 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
   Інд. 70 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                від 21 листопада 2011 р. N 1277 
              ПОЛОЖЕННЯ 
       про систему обліку публічної інформації 
 

   1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення 
збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, 
функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в 
якій реєструються документи, що перебувають у суб'єктів владних 
повноважень. 
   2. Система обліку публічної інформації (далі -  система 
обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про 
документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень (далі - 
документи). 
   3. Адміністратором  системи  обліку  є  суб'єкт  владних 
повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення 
в межах своїх повноважень. 
   4. Адміністратор системи обліку забезпечує: 
   реєстрацію документів; 
   стабільну роботу системи обліку; 
   оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі 
його відсутності - в інший прийнятний спосіб; 
   надання доступу до системи обліку за запитами; 
   здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку; 
   можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій 
шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її 
частин користувачами системи обліку; 
   здійснення інших функцій відповідно до законодавства. 
   5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення  в 
облікову картку таких відомостей про документи в електронному 
вигляді: 
   номер облікової картки; 
   назва документа; 
   номер документа; 
   дата створення документа; 
   дата надходження документа; 
   джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 
   передбачена законом  підстава  віднесення  інформації  до 
категорії з обмеженим доступом; 
   строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона 
віднесена до інформації з обмеженим доступом); 
   галузь; 
   ключові слова; 
   тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи 
тощо); 
   вид (нормативні  акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, 
прес-релізи); 
   проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, 
пропозиції, листи тощо); 
   форма зберігання документа; 
   місце зберігання документа. 
   У разі потреби може зазначатися додаткова інформація. 
   6. Система обліку ведеться державною мовою. 
   7. Внесення  змін  до  системи обліку у разі виявлення 
неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної 
раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої 
облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення 
змін, змісту змін та дати. 
   8. Внесення  до системи обліку відомостей про документи 
здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ). 
   9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом 
створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю.