Основана навігація по сайту

Панель навігації в статті

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ. ПОСІБНИК ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для суб’єктів владних повноважень

автор: Алексєєва Є. А.

науковий редактор: Скрильніков Д. В.

літературний редактор: Кравченко О. В.

ілюстрації: Жінчина О. І.

Викладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам владних повноважень на місцевому рівні, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інформації приділяється особлива увага. Посібник акцентує увагу на специфіці правового режиму такої інформації, передбаченого чинним національним і міжнародним законодавством, зокрема, Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Bидання здійснено за фінансової підтримки програми «Верховенство права» Mіжнародного фонду «Відродження»