Основана навігація по сайту

Панель навігації в статті

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ. ПОСІБНИК ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для cуб’єктів господарювання

автор: Алексєєва Є. А.

науковий редактор: Скрильніков Д. В.

літературний редактор: Кравченко О. В.

ілюстрації: Олена Жінчина

Bикладаючи основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», посібник носить загальний характер, і тому буде корисний будь-яким суб’єктам господарювання, незалежно від об’єму екологічної інформації, якою вони володіють. Разом з тим, питанню доступності екологічної інфор-мації приділяється особлива увага. на базі напрацювань ЕПЛ цей посібник простою доступного мовою, а також за допомогою схем і таблиць, викладає положення закону стосовно забезпечення доступу до екологічної інформації, якою володіють приватні особи.

Bидання здійснено за фінансової підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження»